SELAMAT DATANG

ANDA PENGUNJUNG BERTUAH

13 November 2009

Contoh Soalan Peperiksaan (HBAE1403)

HBAE1403/SMP
BAHAGIAN A
ARAHAN
Bahagian A mengandungi SEPULUH soalan. Jawab SEMUA soalan.

1. Berikan definisi Resis secara ringkas. (2)
2. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan kolaj. (2)
3. Jelaskan perbezaan yang terdapat pada kegiatan membuat gosokan dan percikan. (2)
4. Bandingkan di antara media kering dan media basah. (2)
5. Senaraikan alat, bahan dan media yang digunakan dalam proses mencatan. (2)
6. Namakan EMPAT jenis aktiviti cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah
rendah. (2)
7. Jelaskan secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan mozek. (2)
8. Kaitkan jenis-jenis garisan yang boleh digunakan dalam teknik melukis. (2)
9. Kenalpasti EMPAT jenis teknik cat air yang boleh dijalankan dalam aktiviti
mencatan. (2)
10. Terangkan apa yang dimaksudkan dengan warna harmoni. (2)
(Jumlah: 20)

BAHAGIAN B
ARAHAN
Bahagian B mengandungi EMPAT soalan. Jawab TIGA soalan SAHAJA.

1. (a) Namakan LAPAN jenis kegiatan menggambar yang boleh di ajar dalam
pendidikan seni visual di peringkat sekolah rendah. (4)
(b) Kenalpasti beberapa peralatan, bahan dan media yang digunakan dalam
kegiatan membuat resis, percikan dan catan. (6)
(c) Jelaskan bagaimana anda boleh mengaplikasikan alat, bahan dan media dalam
kegiatan resis. (5)
(d) Berikan prosedur penilaian hasil kerja seni mengikut pendekatan induktif. (5)
(Jumlah: 20)
2. (a) Berikan TIGA jenis tema atau subjek yang boleh dihasilkan dalam aktiviti
membuat kolaj. (2)
(b) Senaraikan LIMA jenis teknik menghasilkan kolaj yang boleh diajar di
peringkat sekolah rendah. (7)
(c) Bincangkan satu teknik mudah bagaimana anda boleh mengaplikasi dan
menghasilkan sebuah kolaj di bengkel seni. (5)
(d) Tahap keupayaan dan perkembangan kanak-kanak boleh dikategorikan kepada 3
tahap iaitu tahap manipulatif, tahap simbolik dan tahap realistik. Sesuaikan
setiap tahap tersebut dengan peringkat umur murid dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah rendah. (6)
(Jumlah: 20)
3. (a) Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan lukisan. (2)
(b) Sesuaikan LIMA jenis teknik melukis dengan imej tertentu. (5)
(c) Lukis LIMA imej atau objek dengan teknik lukisan yang berlainan. (5)
(d) Buat satu perbandingan di antara lukisan dan catan daripada aspek berikut:
(i) Alat, bahan dan media lukisan dan catan
(ii) Langkah mudah menghasilkan lukisan dan catan (8)
(Jumlah: 20)
4. (a) Terangkan apa yang dimaksudkan dengan montaj. (2)
(b) Bincangkan alat, bahan dan media yang boleh diaplikasikan dalam penghasilan
montaj di sekolah rendah. (4)
(c) Cadangkan satu hasil kerja montaj ( langkah demi langkah) yang sesuai diajar
di peringkat sekolah rendah dengan memberi penjelasan tentang cara-cara
menghasilkannya. (6)
(d) Berikan EMPAT cadangan bagaimana seseorang itu dapat mengenalpasti dan
respon terhadap sesuatu hasil kerja montaj. (8)
(Jumlah: 20)
BAHAGIAN C
ARAHAN
Bahagian C mengandungi DUA soalan. Jawab SATU soalan SAHAJA.
SOALAN Markah

1. (a) Namakan LIMA jenis cetakan yang boleh dijalankan di peringkat sekolah
rendah. (5)
(b) Bandingkan di antara teknik menghasilkan cetakan mono dan teknik cetakan
duo.(4)
(c) Nyatakan cara bagaimana seseorang guru dan murid-murid dapat menilai dan
membuat kritikan daripada hasil cetakan yang dijalankan. (6)
(d) Apakah persediaan yang perlu diambil kira sebelum memulakan aktiviti
cetakan.(5)
(Jumlah: 20)
2. (a) Nyatakan TIGA faktor yang boleh mempengaruhi penghasilan sesuatu garisan
dengan menggunakan media pensel. (3)
(b) Apakah kelebihan media arang dalam menghasilkan sesuatu lukisan. (5)
(c) Sebelum memulakan satu lukisan yang baik dan bermutu, apakah aspek penting
yang perlu diambil kira. (5)
(d) Hasilkan satu persediaan mengajar daripada tajuk lukisan dengan berpandukan
perkara-perkara berikut:
Tarikh, Hari, Masa, Kelas, Tajuk, Tema, Objektif, Aktiviti, Alat dan
bahan.(7)
(Jumlah: 20)


SELAMAT MENJAWAB. SEMOGA BERJAYA.

Tiada ulasan:

Renungan

leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)