SELAMAT DATANG

ANDA PENGUNJUNG BERTUAH

22 November 2009

Contoh Soalan Peperiksaan HBHE2103

HBHE2103
BAHAGIAN A / PART A

1. Nyatakan tiga golongan sasaran di dalam
Program Bersepadu Sekolah Sihat? (4)
2. Nyatakan DUA fungsi polisi kesihatan sekolah. (4)
3. Berikan tujuan program bersepadu sekolah sihat. (4)
4. Nyatakan tujuan pertolongan cemas. (4)
5. Definisikan perkhidmatan kesihatan yang diperkenalkan
di sekolah-sekolah (4)
6. Nyatakan akronim PROSTAR di dalam program kesihatan
bersepadu.(4)
7. Nyatakan DUA daripada sepuluh ahli jawatankuasa
rancangan Kesihatan Sekolah Peringkat Daerah (4)
8. Nyatakan DUA daripada lima objektif Rancangan Makanan
Tambahan di sekolah. (4)
9. Nyatakan faktor penyumbang yang dikenalpasti penyebab
kepada keracunan makanan. (4)
10. Nyatakan pegawai yang terlibat di dalam menilai
perlaksanaan Program Bersepadu Sekolah Sihat. (4)
(Jumlah/Total: 40)

BAHAGIAN B / PART B
1. (a) Nyatakan ENAM teras utama Program Bersepadu
Sekolah Sihat. (6)
(b) Berikan DUA peranan perkhidmatan kesihatan di sekolah. (7)
(c) Sebagai seorang pentadbir apakah yang perlu dilakukan
untuk memastikan persekitaran fizikal sekolah selamat? (7)
(Jumlah/Total: 20)

2. (a) Dewasa ini Keracunan selalu berlaku di sekolah.
Apakah keracunan? (4)
(b) Sebagai seorang guru apakah langkah yang perlu anda
lakukan sekiranya pelajar anda keracunan (8)
(c) Huraikan langkah bantu mula RICE. (8)
(Jumlah/Total: 20)

3. (a) Pencemaran merupakan masalah persekitaran
utama negara kita. Nyatakan punca pencemaran. 4)
(b) Nyatakan objektif perkhidmatan kesihatan sekolah.(7)
(c) Huraikan mengenai program doctor muda. (9)
(Jumlah/Total: 20)

4. (a) Nyatakan tujuan progam susu untuk sekolah. (8)
(b) Nyatakan TIGA program yang di laksanakan
disekolah bagi meningkatkan kualiti kesihatan.(3)
(c) Huraikan komponen rancangan kesihatan sekolah.(9)
(Jumlah/Total: 20)

5. (a) Nyatakan tugasan yang perlu dilakukan seorang
pengusaha premis makanan (4)
(b) Nyatakan tugasan yang perlu dilakukan seorang
pekerja premis makanan (4)
(c) Huraian perkara asas bagi memastikan makanan
bersih dan selamat.(12)
(Jumlah/Total: 20)


SELAMAT MENCUBA.SEMOGA BERJAYA DALAM PEPERIKSAAN NANTI

Tiada ulasan:

Renungan

leTakkan KehIdupan DuniaMu iTu dI TangAn dAn akhIrat iTu DiHAti aGAr HaL Dunia MuDah dibahaGi-bAHagikan & AkhirAt itU DibAWa MaTi...
Hidup Yang Seimbang Adalah Penawar
Salah satu punca tekanan yang menyerang ramai orang pada hari ini ialah ‘ketagih bekerja’. Mereka dikenali juga sebagai workaholic kerana keasyikan bekerja siang dan malam sehingga melupakan segala tanggungjawab yang lain. Mengikut kajian yang dilakukan oleh Dr. Bryan E. Robinson dari Universiti North Carolina di Charlotte, golongan ini mengeluarkan banyak hormon adrenaline di dalam badan mereka dan hormon ini membebankan jantung, menyebabkan darah tinggi dan menyempitkan pembuluh darah. Perubahan-perubahan ini mendedahkan golongan ini kepada sakit jantung, strok, kesugulan dan keinginan untuk membunuh diri. Berlebih-lebihan di dalam sesuatu perkara akan membawa kepada kebinasaan. Di antara nasihat yang amat baik untuk kita hayati ialah yang pernah dinasihatkan oleh sahabat Salman Al-Farisi ra kepada Abu Dardak ra. Nasihat ini kemudiannya disokong oleh Nabi Muhammad, iaitu: “Sesungguhnya Tuhanmu mempunyai hak ke atasmu, dirimu mempunyai hak ke atasmu dan keluargamu mempunyai hak ke atasmu. Berikan setiap yang berhak ini haknya.” (Riwayat Bukhari)